Medijska vzgoja za pravičnost in strpnost

Opis in cilji MEET

»MEET, medijska vzgoja za pravičnost in strpnost« (2016-2018) je projekt Erasmus+ programa, ki ga financira Evropska komisija. Cilj MEET je spodbujati kritično in odgovorno rabo medijev mladih državljank in državljanov v večkulturnih javnih šolah v demokratičnih družbah. Projekt se osredotoča na ekonomsko in socialno marginalizirane mlade (stare med 13 in 19 let), vključno z migranti, migrantkami, begunci in begunkami, ki skupaj z učitelji in učiteljicami aktivno sodelujejo v raziskavi in prispevajo k oblikovanju in razvoju medkulturne medijske vzgoje, ki se zgleduje po načelih enakosti, strpnosti, socialne pravičnosti in solidarnosti. MEET predstavlja svojevrstni izobraževalni izziv kulturi izključenosti, ekskluzivizma in diskriminacije, ki danes prežema prevladujoče politične diskurze, medijske reprezentacije in razširjeno neoliberalno preoblikovanje izobraževanja. Projekt zagovarja izobraževanje s področja medijev in komuniciranja kot usmeritev za podporo pravičnosti in socialni vključenosti različnih javnosti, k čemur prispeva na različne načine: s produkcijo dokumentarnega filma, pripravo priporočil za oblikovanje politik, pripravo digitalnih orodij in objavo znanstvenih prispevkov s področja medijev in državljanske vzgoje.

Dowload the leaflet of the MEET project in Slovenian (pdf)

Glavne aktivnosti projekta:

  • Pregled lokalnih, nacionalnih in evropskih politik s področja državljanstva, medijev in medkulturnega izobraževanja
  • Izbor in vključevanje udeležencev raziskave iz deprivilegiranih območij (150 mladih iz srednjih šol, 12 učiteljev, učiteljic in 6 kulturni mediatorjev)
  • Prilagoditev, pre- in  so-oblikovanje obstoječih praks s področja medijskega izobraževanja za naslavljanje marginaliziranih mladih v medkulturnih kontekstih
  • Oblikovanje, testiranje in vrednotenje šestih učnih scenarijev, utemeljenih na spodbujanju kritične pismenosti, v treh državah (Nemčija, Italija in Slovenija)
  • Multimedijska dokumentacija aktivnosti v razredih, ki bo namenjena izdelavi dokumentarnega filma o poučevanju medijske pismenosti in učenju o njej
  • Objava učnih scenarijev kot odprtih izobraževalnih vsebin, ki so na voljo tudi po koncu projekta
  • Priprava smernic za učitelje in učiteljice o poučevanju o medijih v medkulturnih kontekstih, za spodbujanje demokratičnega državljanstva in socialne vključenosti
  • Povezovanje lokalnih, nacionalnih in mednarodnih akterjev, ki delujejo na področju  izobraževanja, medijske pismenosti in medkulturnih odnosov
  • Zagovorništvo izobraževanja s področja medijev v šolah kot vključujoče in participativne pedagoške prakse